قیمت
تولید کنندگان
نوع سیستم

Samsung

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
خصوصیات فنی: کولر گازی ایستاده با ظرفیت سرمایش 48000BTU/H باز و بسته شدن دریچه ها به صورت خودک..
7,165,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی ایستاده با ظرفیت سرمایش و گرمایش 48000BTU/H باز و بسته شدن دریچه ها به ..
7,640,000 تومان
خصوصیات فنی : طراحی سه گوش برای خنک کنندگی قدرتمند سریعتر، بیشتر و گسترده تر سرد می..
2,654,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی تک پنل با قدرت سرمایش طراحی سه وجهی به منظور ایجاد گردش هوای بیشتر(مکش و ..
2,150,000 تومان
خصوصیات فنی: کولرگازی دوتکه با قدرت سرمایش 12000 سیستم Turbo Cooling به منظور تولید سرمایش سری..
2,036,000 تومان
خصوصیات فنی: کولرگازی تک پنل ، طراحی سه وجهی به منظور ایجاد گردش هوای بیشتر(مکش و دهش بیشتر هوا) ..
2,289,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000/18000/24000 BTU/h طراحی سه وجهی به م..
2,288,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000/18000/24000BTU/H فیلتر Full HD جهت..
2,058,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000/18000/24000 BTU/h پرتاب باد تا 14 متر..
2,411,000 تومان
خصوصیات فنی: طراحی سه گوش برای خنک کنندگی قدرتمند سریعتر، بیشتر و گسترده تر سرد می ..
2,789,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی تک پنل با قدرت سرمایش طراحی سه وجهی به منظور ایجاد گردش هوای بیشتر(مکش و ..
3,028,000 تومان
خصوصیات فنی: کولرگازی دوتکه با قدرت سرمایش 18000 سیستم Turbo Cooling به منظور تولید سرمایش سری..
2,710,000 تومان
خصوصیات فنی: کولرگازی تک پنل ، طراحی سه وجهی به منظور ایجاد گردش هوای بیشتر(مکش و دهش بیشتر هوا) ..
3,118,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000/18000/24000 BTU/h طراحی سه وجهی به من..
3,004,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 2000/18000/24000BTU/H فیلتر Full HD جهت ..
2,872,000 تومان
خصوصیات فنی: کولر گازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش 12000/18000/24000 BTU/h پرتاب باد تا 14 متر..
3,250,000 تومان